Belangrijke Data

  • 3 April 2009 - Site Hsv De Klap in de lucht
  • 26 April 2016 - Vereniging bestaat 64 Jaar.
  • 28 april 2018 - start zomercompetitie 2018, zie wedstrijden
  •  11 augustus 2018  - Viskampioenschap van Grootegast om de Hazenbergbokaal
  •                        Inschrijven tussen 04.30 - 05.00 uur. Vertrek om 05.00 uu vanaf Café de Klap,    
  •                        Hoofdstraat 16 in Grootegast
  •                       
  • 1 Oktober - Uiterste Datum Eventuele Opzegging van Lidmaatschap
  • vrijdag 16 November  2018 ledenvergadering  HSV de Klap