Groep A
Uitslag 1e Wedstrijd Eindstand na 1 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 19  21450  448  19  21450  448 
2 F. Baas 29  5400  137  29  5400  137 
3 E. Teenstra 23  7650  176  23&0nbsp; 7650  176 
4 K. Mosselaar 23  19150  406  23  19150  406 
5 P. de Groot 25  4300  111  25  4300  111 
6 J.Venema 83 7200 227 83  7200  227 
Totaal 202  65150  1505  202  65150  1505 


Groep B
Uitslag 1e Wedstrijd Eindstand na 1 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 24  2800  80  24  2800  80 
2 R. Baas 15  8150  178  15  8150  178 
3 S. Bos
4 M. de Boer 23  3000  83  23  3000  83 
5 J. Swieringa
6 P. Swieringa
7 J. Folkertsma
Totaal 62  13950  341  62  13950  341 

zwaarste brasem 1800  R. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos

Groep A
Uitslag 2e Wedstrijd Eindstand na 2 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 23  12350  270  42  33800  718 
2 F. Baas 46  11350  273  75  16750  410 
3 E. Teenstra 2400  54  29&0nbsp; 10050  230 
4 K. Mosselaar 29  12450  278  52  31600  684 
5 P. de Groot 13  3950  92  38  8250  203 
6 J.Venema 22 7150 165 106  14350  393 
Totaal 139  49650  1132  342  114800  2638 


Groep B
Uitslag 2e Wedstrijd Eindstand na 2 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 59  6150  182  83  8950  262 
2 R. Baas 15  8150  178 
3 S. Bos 17  10000  217  17  10000  217 
4 M. de Boer 13  5200  117  36  8200  200 
5 J. Swieringa 25  5050  126  25  5050  126 
6 P. Swieringa 16  4800  112  16  4800  112 
7 J. Folkertsma
Totaal 130  31200  754  192  45150  1095 

zwaarste brasem 1800  R. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart

Groep A
Uitslag 3e Wedstrijd Eindstand na 3 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 44  21800  480  86  55600  1198 
2 F. Baas 49  35700  763  124  52450  1173 
3 E. Teenstra 23  18600  395  52&0nbsp; 28650  625 
4 K. Mosselaar 13  8500  183  65  40100  867 
5 P. de Groot 62  20100  464  100  28350  667 
6 J.Venema 48 19450 437 154  33800  830 
Totaal 239  124150  2722  581  238950  5360 


Groep B
Uitslag 3e Wedstrijd Eindstand na 3 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 71  18050  432  154  27000  694 
2 R. Baas 15  6900  153  30  15050  331 
3 S. Bos 17  10000  217 
4 M. de Boer 36  22100  478  72  30300  678 
5 J. Swieringa 44  29300  630  69  34350  756 
6 P. Swieringa 60  37100  802  76  41900  914 
7 J. Folkertsma
Totaal 226  113450  2495  418  158600  3590 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot

Groep A
Uitslag 4e Wedstrijd Eindstand na 4 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 25  16950  364  111  72550  1562 
2 F. Baas 54  22050  495  178  74500  1668 
3 E. Teenstra 12  5650  125  64&0nbsp; 34300  750 
4 K. Mosselaar 50  11500  280  115  51600  1147 
5 P. de Groot 100  28350  667 
6 J.Venema 16 10700 230 169  44500  1059 
Totaal 157  66850  1494  737  305800  6853 


Groep B
Uitslag 4e Wedstrijd Eindstand na 4 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 14  8050  184  85  38850  869 
2 R. Baas 30  15050  331 
3 S. Bos 17  10000  217 
4 M. de Boer 13  8550  184  85  38850  862 
5 J. Swieringa 52  26250  577  121  60600  1333 
6 P. Swieringa 56  14900  354  132  56800  1268 
7 J. Folkertsma
Totaal 135  57750  1290  553  216350  4880 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend

Groep A
Uitslag 5e Wedstrijd Eindstand na 5 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 25  7050  166  136  79600  1728 
2 F. Baas 43  8900  221  221  83400  1889 
3 E. Teenstra 16  5000  116  80&0nbsp; 39300  866 
4 K. Mosselaar 33  14400  321  148  66000  1468 
5 P. de Groot 18  7600  170  118  35950  837 
6 J.Venema 13 4900 111 182  49400  1170 
Totaal 148  47850  1105  885  353650  7958 


Groep B
Uitslag 5e Wedstrijd Eindstand na 5 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 24  4250  109  192  39300  978 
2 R. Baas 18  2150  61  48  17200  392 
3 S. Bos 27  6950  166  44  16950  383 
4 M. de Boer 13  8550  184  85  38850  862 
5 J. Swieringa 19  3200  83  140  63800  1416 
6 P. Swieringa 28  4300  114  160  61100  1382 
7 J. Folkertsma 27  5950  146  27  5950  146 
Totaal 161  31200  785  714  247550  5665 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou