Groep A
Uitslag 1e Wedstrijd Eindstand na 1 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 19  21450  448  19  21450  448 
2 F. Baas 29  5400  137  29  5400  137 
3 E. Teenstra 23  7650  176  23&0nbsp; 7650  176 
4 K. Mosselaar 23  19150  406  23  19150  406 
5 P. de Groot 25  4300  111  25  4300  111 
6 J.Venema 83 7200 227 83  7200  227 
Totaal 202  65150  1505  202  65150  1505 


Groep B
Uitslag 1e Wedstrijd Eindstand na 1 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 24  2800  80  24  2800  80 
2 R. Baas 15  8150  178  15  8150  178 
3 S. Bos
4 M. de Boer 23  3000  83  23  3000  83 
5 J. Swieringa
6 P. Swieringa
7 J. Folkertsma
Totaal 62  13950  341  62  13950  341 

zwaarste brasem 1800  R. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos

Groep A
Uitslag 2e Wedstrijd Eindstand na 2 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 23  12350  270  42  33800  718 
2 F. Baas 46  11350  273  75  16750  410 
3 E. Teenstra 2400  54  29&0nbsp; 10050  230 
4 K. Mosselaar 29  12450  278  52  31600  684 
5 P. de Groot 13  3950  92  38  8250  203 
6 J.Venema 22 7150 165 106  14350  393 
Totaal 139  49650  1132  342  114800  2638 


Groep B
Uitslag 2e Wedstrijd Eindstand na 2 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 59  6150  182  83  8950  262 
2 R. Baas 15  8150  178 
3 S. Bos 17  10000  217  17  10000  217 
4 M. de Boer 13  5200  117  36  8200  200 
5 J. Swieringa 25  5050  126  25  5050  126 
6 P. Swieringa 16  4800  112  16  4800  112 
7 J. Folkertsma
Totaal 130  31200  754  192  45150  1095 

zwaarste brasem 1800  R. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart

Groep A
Uitslag 3e Wedstrijd Eindstand na 3 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 44  21800  480  86  55600  1198 
2 F. Baas 49  35700  763  124  52450  1173 
3 E. Teenstra 23  18600  395  52&0nbsp; 28650  625 
4 K. Mosselaar 13  8500  183  65  40100  867 
5 P. de Groot 62  20100  464  100  28350  667 
6 J.Venema 48 19450 437 154  33800  830 
Totaal 239  124150  2722  581  238950  5360 


Groep B
Uitslag 3e Wedstrijd Eindstand na 3 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 71  18050  432  154  27000  694 
2 R. Baas 15  6900  153  30  15050  331 
3 S. Bos 17  10000  217 
4 M. de Boer 36  22100  478  72  30300  678 
5 J. Swieringa 44  29300  630  69  34350  756 
6 P. Swieringa 60  37100  802  76  41900  914 
7 J. Folkertsma
Totaal 226  113450  2495  418  158600  3590 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot

Groep A
Uitslag 4e Wedstrijd Eindstand na 4 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 25  16950  364  111  72550  1562 
2 F. Baas 54  22050  495  178  74500  1668 
3 E. Teenstra 12  5650  125  64&0nbsp; 34300  750 
4 K. Mosselaar 50  11500  280  115  51600  1147 
5 P. de Groot 100  28350  667 
6 J.Venema 16 10700 230 169  44500  1059 
Totaal 157  66850  1494  737  305800  6853 


Groep B
Uitslag 4e Wedstrijd Eindstand na 4 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 14  8050  184  85  38850  869 
2 R. Baas 30  15050  331 
3 S. Bos 17  10000  217 
4 M. de Boer 13  8550  184  85  38850  862 
5 J. Swieringa 52  26250  577  121  60600  1333 
6 P. Swieringa 56  14900  354  132  56800  1268 
7 J. Folkertsma
Totaal 135  57750  1290  553  216350  4880 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend

Groep A
Uitslag 5e Wedstrijd Eindstand na 5 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 25  7050  166  136  79600  1728 
2 F. Baas 43  8900  221  221  83400  1889 
3 E. Teenstra 16  5000  116  80&0nbsp; 39300  866 
4 K. Mosselaar 33  14400  321  148  66000  1468 
5 P. de Groot 18  7600  170  118  35950  837 
6 J.Venema 13 4900 111 182  49400  1170 
Totaal 148  47850  1105  885  353650  7958 


Groep B
Uitslag 5e Wedstrijd Eindstand na 5 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 24  4250  109  192  39300  978 
2 R. Baas 18  2150  61  48  17200  392 
3 S. Bos 27  6950  166  44  16950  383 
4 M. de Boer 13  8550  184  85  38850  862 
5 J. Swieringa 19  3200  83  140  63800  1416 
6 P. Swieringa 28  4300  114  160  61100  1382 
7 J. Folkertsma 27  5950  146  27  5950  146 
Totaal 161  31200  785  714  247550  5665 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou

Groep A
Uitslag 6e Wedstrijd Eindstand na 6 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 31  20650  444  167  100250  2172 
2 F. Baas 33  14600  325  254  98000  2214 
3 E. Teenstra 80&0nbsp; 39300  866 
4 K. Mosselaar 28  14650  321  176  80650  1789 
5 P. de Groot 93  5650  206  211  41600  1043 
6 J.Venema 30 19550 421 212  68950  1591 
Totaal 215  75100  1717  1100  428750  9675 


Groep B
Uitslag 6e Wedstrijd Eindstand na 6 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 57  3300  123  249  42600  1101 
2 R. Baas 48  17200  392 
3 S. Bos 44  16950  383 
4 M. de Boer 14  4900  112  117  48150  1080 
5 J. Swieringa 140  63800  1416 
6 P. Swieringa 46  10450  255  206  72050  1647 
7 J. Folkertsma 27  5950  146 
Totaal 117  18650  490  831  266700  6165 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou
6e wedstrijd 06-Jul 2019 8 Deelnemers Oude Schouw

Groep A
Uitslag 7e Wedstrijd Eindstand na 7 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 36  22100  478  203  122350  2650 
2 F. Baas 52  20250  457  306  118250  2671 
3 E. Teenstra 7050  150  89&0nbsp; 46350  1016 
4 K. Mosselaar 16  7550  167  192  88200  1956 
5 P. de Groot 78  5050  179  289  46550  1222 
6 J.Venema 20 9850 217 232  78800  1808 
Totaal 211  71850; 1648  1311  500600  11323 


Groep B
Uitslag 7e Wedstrijd Eindstand na 7 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 30  6250  155  279  48850  1256 
2 R. Baas 1800  42  54  19000  434 
3 S. Bos 44  16950  383 
4 M. de Boer 16  7750  171  133  55900  1251 
5 J. Swieringa 3650  8200  149  67450  1498 
6 P. Swieringa 5800  125  215  77850  1772 
7 J. Folkertsma 27  5950  146 
Totaal 70  25250  575  901  291950  6740 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou
6e wedstrijd 06-Jul 2019 8 Deelnemers Oude Schouw
7e wedstrijd 20-Jul 2019 11 Deelnemers Foanerjacht

Groep A
Uitslag 8e Wedstrijd Eindstand na 8 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 15  7800  171  218  130150  2821 
2 F. Baas 34  24300  520  340  142550  3191 
3 E. Teenstra 10  8550  181  99&0nbsp; 54900  1197 
4 K. Mosselaar 48  25500  558  240  113700  2514 
5 P. de Groot 10  8800  186  299  55450  1408 
6 J.Venema 31 17550 382 263  96350  2190 
Totaal 148  92500; 1998  1459  593100  13321 


Groep B
Uitslag 8e Wedstrijd Eindstand na 8 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 2700  56  281  51550  1312 
2 R. Baas 1450  32  57  20450  466 
3 S. Bos 44  16950  383 
4 M. de Boer 14  8750  189  147  64650  1440 
5 J. Swieringa 14  9000  194  163  76450  1692 
6 P. Swieringa 33  13600  305  248  91450  2077 
7 J. Folkertsma 3300  70  31  9250  216 
Totaal 70  38800  846  971  330750  7586 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

/tr
1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou
6e wedstrijd 06-Jul 2019 8 Deelnemers Oude Schouw
7e wedstrijd 20-Jul 2019 11 Deelnemers Foanerjacht
8e wedstrijd 17-Aug 2019 12 Deelnemers Lebbedyk

Groep A
Uitslag 9e Wedstrijd Eindstand na 9 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 12  8250  177  230  138400  2998 
2 F. Baas 44  11650  277  384  154200  3468 
3 E. Teenstra 600  17  104&0nbsp; 55500  1214 
4 K. Mosselaar 23  11250  248  263  124950  2762 
5 P. de Groot 22  3100  84  321  58550  1492 
6 J.Venema 11 2250 56 274  98600  2246 
Totaal 117  37100; 859  1576  630200  14180 


Groep B
Uitslag 9e Wedstrijd Eindstand na 9 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 12  400  20  293  51950  1332 
2 R. Baas 57  20450  466 
3 S. Bos 44  16950  383 
4 M. de Boer 800  23  154  64650  1463 
5 J. Swieringa 1300  31  168  77750  1723 
6 P. Swieringa 33  13600  305  248  91450  2077 
7 J. Folkertsma 12  1850  49  43  11100  265 
Totaal 36  4350  123  1007  335100  7709 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn    

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou
6e wedstrijd 06-Jul 2019 8 Deelnemers Oude Schouw
7e wedstrijd 20-Jul 2019 11 Deelnemers Foanerjacht
8e wedstrijd 17-Aug 2019 12 Deelnemers Lebbedyk
9e wedstrijd 31-Aug 2019 10 Deelnemers Oosterhornkanaal

Groep A
Uitslag 10e Wedstrijd Eindstand na 10 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 15  6500  145  245  144900  3143 
2 F. Baas 22  12600  274  406  166800  3742 
3 E. Teenstra 18  12500  268  122&0nbsp; 68000  1482 
4 K. Mosselaar 20  8550  191  283  133500  2953 
5 P. de Groot 25  2850  82  346  61400  1574 
6 J.Venema 11 3000 71 285  101600  2317 
Totaal 111  46000; 1031  1687  676200  15211 


Groep B
Uitslag 10e Wedstrijd Eindstand na 10 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 24  3800  100  317  55750  1432 
2 R. Baas 12  3650  85  69  24100  551 
3 S. Bos 44  16950  383 
4 M. de Boer 14  9500  204  168  74950  1667 
5 J. Swieringa 22  8850  199  190  86600  1922 
6 P. Swieringa 13  4450  102  261  95900  2179 
7 J. Folkertsma 12  1850  49  43  11100  265 
Totaal 85  30250  690  1092  363350  8399 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn 800  E. Teenstra 

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou
6e wedstrijd 06-Jul 2019 8 Deelnemers Oude Schouw
7e wedstrijd 20-Jul 2019 11 Deelnemers Foanerjacht
8e wedstrijd 17-Aug 2019 12 Deelnemers Lebbedyk
9e wedstrijd 31-Aug 2019 10 Deelnemers Oosterhornkanaal
10e wedstrijd -14-Sep 2019 11 Deelnemers Spannenburg

Groep A
Uitslag 11e Wedstrijd Eindstand na 11 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 14  3200  78  259  148100  3221 
2 F. Baas 27  8350  194  433  175150  3936 
3 E. Teenstra 32  6000  152  154&0nbsp; 74000  1634 
4 K. Mosselaar 31  8200  195  314  141700  3148 
5 P. de Groot 49  7250  194  395  68650  1768 
6 J.Venema 30 2650 83 315  104250  2400 
Totaal 183  35650; 896  1870  711850  16107 


Groep B
Uitslag 11e Wedstrijd Eindstand na 11 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 59  2400  107  376  58150  1539 
2 R. Baas 17  1650  50  86  25750  601 
3 S. Bos 44  16950  383 
4 M. de Boer 11  4500  101  179  79450  1768 
5 J. Swieringa 14  2400  62  204  89000  1984 
6 P. Swieringa 37  4450  126  298  100350  2305 
7 J. Folkertsma 43  11100  265 
Totaal 138  15400  446  1230  380750  8845 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn 800  E. Teenstra 

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou
6e wedstrijd 06-Jul 2019 8 Deelnemers Oude Schouw
7e wedstrijd 20-Jul 2019 11 Deelnemers Foanerjacht
8e wedstrijd 17-Aug 2019 12 Deelnemers Lebbedyk
9e wedstrijd 31-Aug 2019 10 Deelnemers Oosterhornkanaal
10e wedstrijd -14-Sep 2019 11 Deelnemers Spannenburg
11e wedstrijd -28-Sep 2019 11 Deelnemers Schuilenburg

Groep A
Uitslag 12e Wedstrijd Eindstand na 12 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 B. Folkertsma 1400  37  268  149500  3258 
2 F. Baas 13  3200  77  268  178350  4013 
3 E. Teenstra 2000  48  162&0nbsp; 76000  1682 
4 K. Mosselaar 3450  75  320  145150  3223 
5 P. de Groot 23  4850  120  418  73500  1888 
6 J.Venema 23 3400 91 338  107650  2491 
Totaal 82  18300; 448  1952  730150  16555 


Groep B
Uitslag 12e Wedstrijd Eindstand na 12 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 S. Zijlstra 500  18  384  58650  1557 
2 R. Baas 2200  49  91  27950  650 
3 S. Bos 44  16950  383 
4 M. de Boer 500  18  182  79950  1781 
5 J. Swieringa 14  4700  108  218  93700  2092 
6 P. Swieringa 11  2800  67  309  103150  2372 
7 J. Folkertsma 43  11100  265 
Totaal 41  10700  255  1271  391450  9100 

zwaarste brasem 2250  F. Baas 
zwaarste voorn 800  E. Teenstra 

1e wedstrijd 20-Apr 2019 9 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 11-Mei 2019 11 Deelnemers Workumertrekvaart
3e wedstrijd 25-Mei 2019 11 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 08-Jun 2019 11 Deelnemers Woudsend
5e wedstrijd 22-Jun 2019 13 Deelnemers Grou
6e wedstrijd 06-Jul 2019 8 Deelnemers Oude Schouw
7e wedstrijd 20-Jul 2019 11 Deelnemers Foanerjacht
8e wedstrijd 17-Aug 2019 12 Deelnemers Lebbedyk
9e wedstrijd 31-Aug 2019 10 Deelnemers Oosterhornkanaal
10e wedstrijd -14-Sep 2019 11 Deelnemers Spannenburg
11e wedstrijd -28-Sep 2019 11 Deelnemers Schuilenburg
12e wedstrijd -12-Oct 2019 11 Deelnemers Rohel/Stroobos