Groep A
Uitslag 1e Wedstrijd Eindstand na 1 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 11  4800  107  11  4800  107 
2 J. Folkertsma 10  5350  117  10  5350  117 
3 B. Folkertsma 14  12900  272  14  12900  272 
4 P. de Groot 18  6950  157  18  6950  157 
5 K. Mosselaar 23  18150  186  23  18150  386 
6 S. Zijlstra 17 1750 52 17  1750  52 
7 J. Venema 28 6950 167 28 6950 167
Totaal 121  56850  1058  121  56850  1058 


Groep B
Uitslag 1e Wedstrijd Eindstand na 1 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 12  7000  152  12  7000  152 
2 S. Bos 1750  43  1750  43 
3 R. Baas 14  2300  60  14  2300  60 
4 E. Teenstra 3050  66  3050  66 
5 K. Ploeg
Totaal 39  14100  321  39  14100  321 

zwaarste brasem 2550  M. de Boer 
zwaarste voorn 1300  K. Mosselaar 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos

Groep A
Uitslag 2e Wedstrijd Eindstand na 2 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 140  8350  307  151  13150  414 
2 J. Folkertsma 10  5350  117  10  5350  117 
3 B. Folkertsma 15  8950  194  29  21850  466 
4 P. de Groot 11  1250  36  29  8200  193 
5 K. Mosselaar 13  3900  91  36  22050  477 
6 S. Zijlstra 44 4450 133 61  6200  185 
7 J. Venema 24 6050 145 52 13000 312
Totaal 247  32950  906  368  89800  2164 


Groep B
Uitslag 2e Wedstrijd Eindstand na 2 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 15  10000  215  27  17000  367 
2 S. Bos 1750  43  1750  43 
3 R. Baas 16  4950  115  30  7250  175 
4 E. Teenstra 2500  56  11  5550  122 
5 K. Ploeg
Totaal 37  17450  386  76  31550  707 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1300  K. Mosselaar 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens

Groep A
Uitslag 3e Wedstrijd Eindstand na 3 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 151  13150  414 
2 J. Folkertsma 10  5350  117 
3 B. Folkertsma 56  21550  487  85  43400  953 
4 P. de Groot 84  14150  367  113  22350  560 
5 K. Mosselaar 20  12750  275  56  34800  752 
6 S. Zijlstra 43 5150 146 104  11350  331 
7 J. Venema 83 14450 372 135/td> 27450 684
Totaal 286  68050  1647  779  157850  3936 


Groep B
Uitslag 3e Wedstrijd Eindstand na 3 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 22  6600  154  49  23600  521 
2 S. Bos 1750  43 
3 R. Baas 28  11650  261  58  18900  436 
4 E. Teenstra 29  20000  429  40  25550  551 
Totaal 79  38250  844  155  69800  1551 

zwaarste brasem 2550  M. de Boer 
zwaarste voorn 1300  K. Mosselaar 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot

Groep A
Uitslag 4e Wedstrijd Eindstand na 4 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 78  18450  447  229  31600  861 
2 J. Folkertsma 10  5350  117 
3 B. Folkertsma 57  17250  402  142  60650  1355 
4 P. de Groot 20  4650  113  133  27000  673 
5 K. Mosselaar 4950  106  63  39750  858 
6 S. Zijlstra 0 0 0 10  5350  117 
7 J. Venema 71 9300 257 206 36750 941
Totaal 233  54600  1325  887  212450  5136 


Groep B
Uitslag 4e Wedstrijd Eindstand na 4 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 49  23600  521 
2 S. Bos 1750  43 
3 R. Baas 58  18900  436 
4 E. Teenstra 34  10650  247  74  36200  798 
5 K. Ploeg
Totaal 34  10650  247  189  80450  1798 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1300  K. Mosselaar 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde

Groep A
Uitslag 5e Wedstrijd Eindstand na 5 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 34  25650  547  263  57250  1408 
2 J. Folkertsma 10  5350  117  10  5350  117 
3 B. Folkertsma 24  16850  361  166  77500  1716 
4 P. de Groot 86  8950  265  219  40250  1024 
5 K. Mosselaar 1150  30  70  40900  888 
6 S. Zijlstra 83 5450 192 187  16800  523 
7 J. Venema 14 6750 149 220 43500 1090
Totaal 248  60500  1458  1135  277250  6680 


Groep B
Uitslag 5e Wedstrijd Eindstand na 5 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 22  9050  203  71  32650  724 
2 S. Bos 47  33750  722  55  35500  765 
3 R. Baas 18  6850  155  76  25850  593 
4 E. Teenstra 24  7200  168  98  43400  966 
5 K. Ploeg
Totaal 111  56850  1248  300  137400  3048 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1300  K. Mosselaar 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde
5e wedstrijd 23-Jun 2018 10 Deelnemers Woudsend

Groep A
Uitslag 6e Wedstrijd Eindstand na 6 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 47  13150  310  310  70400  1718 
2 J. Folkertsma 25  5250  130  35  10600  247 
3 B. Folkertsma 37  10050  238  203  87550  1942 
4 P. de Groot 49  13000  309  268  48950  1247 
5 K. Mosselaar 40  21050  461  110  61950  1349 
6 S. Zijlstra 75 4350 162 262  21150  685 
7 J. Venema 25 3750 100 245 47250 1190
Totaal 298  70600  1710  1433  347850  8390 


Groep B
Uitslag 6e Wedstrijd Eindstand na 6 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 34  11650  367  105  44300  991 
2 S. Bos 55  35500  765 
3 R. Baas 76  25850  593 
4 E. Teenstra 19  4900  117  117  48300  1083 
5 K. Ploeg
Totaal 53  16550  384  353  153950  3432 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1300  K. Mosselaar 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde
5e wedstrijd 23-Jun 2018 10 Deelnemers Woudsend
6e wedstrijd 7-Jul 2018 9 Deelnemers Spannenburg

Groep A
Uitslag 7e Wedstrijd Eindstand na 7 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 42  21800  478  352  92200  2196 
2 J. Folkertsma 35  10600  247 
3 B. Folkertsma 42  36250  767  245  123800  2721 
4 P. de Groot 56  7500  206  324  56450  1453 
5 K. Mosselaar 46  37100  788  156  99050  2137 
6 S. Zijlstra 52 2700 106 314  23850  791 
7 J. Venema 12 5400 120 257 52650 1310
Totaal 250  110750  2465  1683  458600  10855 


Groep B
Uitslag 7e Wedstrijd Eindstand na 7 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 1750  52  121  50700  1135 
2 S. Bos 24  9050  205  79  44550  970 
3 R. Baas 12  2050  53  88  27900  646 
4 E. Teenstra 2400  52  121  50700  1135 
5 K. Ploeg
Totaal 47  15250  352  400  169200  3784 

zwaarste brasem 3250  B Folkertsma 
zwaarste voorn 1300  K. Mosselaar 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde
5e wedstrijd 23-Jun 2018 10 Deelnemers Woudsend
6e wedstrijd 7-Jul 2018 9 Deelnemers Spannenburg
7e wedstrijd 21-Jul 2018 10 Deelnemers Oude Schouw

Groep A
Uitslag 8e Wedstrijd Eindstand na 8 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 41  21850  478  393  114050  2674 
2 J. Folkertsma 35  10600  247 
3 B. Folkertsma 18  8850  1195  263  132650  2916 
4 P. de Groot 1550  34  327  58000  1487 
5 K. Mosselaar 156  99050  2137 
6 S. Zijlstra 25 2950 84 339  26800  875 
7 J. Venema 10 4200 94 267 56850 1404
Totaal 97  39400  885  1780  498000  11740 


Groep B
Uitslag 8e Wedstrijd Eindstand na 8 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 2850  64  119  48900  1097 
2 S. Bos 79  44550  970 
3 R. Baas 3500  78  96  31400  724 
4 E. Teenstra 1300  31  126  52000  1166 
5 K. Ploeg
Totaal 20  7650  173  420  176850  3957 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1450  F. Baas 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde
5e wedstrijd 23-Jun 2018 10 Deelnemers Woudsend
6e wedstrijd 7-Jul 2018 9 Deelnemers Spannenburg
7e wedstrijd 21-Jul 2018 10 Deelnemers Oude Schouw
8e wedstrijd 4-Aug 2018 10 Deelnemers Oosterhornkanaal

Groep A
Uitslag 9e Wedstrijd Eindstand na 9 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 46  12800  302  439  126850  2976 
2 J. Folkertsma 35  10600  247 
3 B. Folkertsma 37  11650  270  300  144300  3186 
4 P. de Groot 13  7700  167  340  65700  1654 
5 K. Mosselaar 41  10300  247  197  109350  2384 
6 S. Zijlstra 0 0 0 339  26800  875 
7 J. Venema 33 12750 288 300 69600 1692
Totaal 170  55200  1274  1950  553200  13034 


Groep B
Uitslag 9e Wedstrijd Eindstand na 9 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 29  8650  202  148  57550  1299 
2 S. Bos 79  44550  970 
3 R. Baas 30  5450  139  126  36850  863 
4 E. Teenstra 13  7250  158  139  59250  1324 
Totaal 72  21350  499  492  198200  4456 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1450  F. Baas 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde
5e wedstrijd 23-Jun 2018 10 Deelnemers Woudsend
6e wedstrijd 7-Jul 2018 9 Deelnemers Spannenburg
7e wedstrijd 21-Jul 2018 10 Deelnemers Oude Schouw
8e wedstrijd 4-Aug 2018 10 Deelnemers Oosterhornkanaal
9e wedstrijd 08-Sep 2018 8 Deelnemers Schuilenburg

Groep A
Uitslag 10e Wedstrijd Eindstand na 10 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 36  15050  337  475  141900  3313 
2 J. Folkertsma 35  10600  247 
3 B. Folkertsma 38  16000  358  338  160300  3544 
4 P. de Groot 23  12350  270  363  78050  1924 
5 K. Mosselaar 25  9350  212  222  118700  2596 
6 S. Zijlstra 21 11850 258 360  38650  1133 
7 J. Venema 25 11500 255 325 81100 1947
Totaal 168  76100  1690  2118  629300  14704 


Groep B
Uitslag 10e Wedstrijd Eindstand na 10 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 28  10600  240  176  68150  1539 
2 S. Bos 41  23500  511  120  68050  1481 
3 R. Baas 12  2950  71  138  39800  934 
4 E. Teenstra 32  13250  297  171  72500  1621 
Totaal 72  21350  499  492  198200  4456 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1450  F. Baas 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde
5e wedstrijd 23-Jun 2018 10 Deelnemers Woudsend
6e wedstrijd 7-Jul 2018 9 Deelnemers Spannenburg
7e wedstrijd 21-Jul 2018 10 Deelnemers Oude Schouw
8e wedstrijd 4-Aug 2018 10 Deelnemers Oosterhornkanaal
9e wedstrijd 08-Sep 2018 8 Deelnemers Schuilenburg
10e wedstrijd 22-Sep 2018 10 Deelnemers Woudsend

Groep A
Uitslag 11e Wedstrijd Eindstand na 11 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 18  8750  193  493  150650  3506 
2 J. Folkertsma 35  10600  247 
3 B. Folkertsma 28  18650  401  366&0nbsp; 178950  3945 
4 P. de Groot 11  7700  165  374  85750  2089 
5 K. Mosselaar 16  8950  195  238  127650  2791 
6 S. Zijlstra 28 11550 259 388  50200  1392 
7 J. Venema 27 13450 296 352 94550 2243
Totaal 128  69050  1509  2246  698350  16213 


Groep B
Uitslag 11e Wedstrijd Eindstand na 11 Wedstrijd
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 1600  37  181  69750  1576 
2 S. Bos 21  12450  270  141  80500  1751 
3 R. Baas 4150  91  146  43950  1025 
4 E. Teenstra 2200  49  176  74700  1670 
Totaal 39  20400  447  644  268900  6022 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1450  F. Baas 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde
5e wedstrijd 23-Jun 2018 10 Deelnemers Woudsend
6e wedstrijd 7-Jul 2018 9 Deelnemers Spannenburg
7e wedstrijd 21-Jul 2018 10 Deelnemers Oude Schouw
8e wedstrijd 4-Aug 2018 10 Deelnemers Oosterhornkanaal
9e wedstrijd 08-Sep 2018 8 Deelnemers Schuilenburg
10e wedstrijd 22-Sep 2018 10 Deelnemers Woudsend
11e wedstrijd 6-Okt 2018 10 Deelnemers Grou dorpszijde

Groep A
Uitslag 12e Wedstrijd Eindstand na 12 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 F. Baas 37  7750  192  530  158400  3698 
2 J. Folkertsma 35  10600  247 
3 B. Folkertsma 37  9800  233  403&0nbsp; 188750  4178 
4 P. de Groot 21  4050  102  395  89800  2191 
5 K. Mosselaar 44  11550  275  282  139200  3066 
6 S. Zijlstra 42 5000 142 430  55200  1534 
7 J. Venema 30 8550 201 382 103100 2444
Totaal 211  46700  1145  2457  745050  17358 


Groep B
Uitslag 12e Wedstrijd Eindstand na 12 Wedstrijden
Naam Aantal Gewicht Punten Aantal Gewicht Punten
1 M. de Boer 25  7150  168  206  76900  1744 
2 S. Bos 10  3500  80  151  84000  1831 
3 R. Baas 17  3150  80  163  47100  1105 
4 E. Teenstra 26  10800  242  202  85500  1912 
Totaal 78  24600  570  722  293500  6592 

zwaarste brasem 3250  B. Folkertsma 
zwaarste voorn 1450  F. Baas 

1e wedstrijd 29-Apr 2018 11 Deelnemers Stroobos
2e wedstrijd 12-Mei 2018 9 Deelnemers Oosterlittens
3e wedstrijd 26-Mei 2018 8 Deelnemers Langesloot
4e wedstrijd 9-jun 2018 6 Deelnemers Grou dorpszijde
5e wedstrijd 23-Jun 2018 10 Deelnemers Woudsend
6e wedstrijd 7-Jul 2018 9 Deelnemers Spannenburg
7e wedstrijd 21-Jul 2018 10 Deelnemers Oude Schouw
8e wedstrijd 4-Aug 2018 10 Deelnemers Oosterhornkanaal
9e wedstrijd 08-Sep 2018 8 Deelnemers Schuilenburg
10e wedstrijd 22-Sep 2018 10 Deelnemers Woudsend
11e wedstrijd 6-Okt 2018 10 Deelnemers Grou dorpszijde
12e wedstrijd 20-Okt 2018 10 Deelnemers Rohel