Grote Vergunning/sportvisakte?

Om in Nederland te willen vissen heb je schriftelijke toestemming nodig van de rechthebbende. Waar je voorheen een Grote Vergunning en een Sportvisakte nodig had om te mogen vissen is het sinds 2007 vereenvoudigd. De Grote Vergunning is samengevoegd met de Sportvisakte tot de Vispas. De Vispas vormt samen met de de Lijsten van Viswateren (en de Aanvullinglijst) de visvergunning (schriftelijke toestemming).De Vispas wordt uitsluitend uitgegeven door bij Sportvisserij Nederland aangesloten hengelsportverenigingen en is daarmee het bewijs dat je als sportvisser deel uit maakt van de georganiseerde sportvisserij. Met de Vispas mag men vissen in het overgrote deel van de Nederlandse binnenwateren met twee hengels en op roofvis. In de Lijst van Viswateren + de aanvulling staan alle wateren genoemd waarin u mag vissen. Ook in deze Lijsten van Viswateren staan de algemene voorwaarden waaraan u zich als houder van de Vispas moet houden. Tijdens het vissen dient u volgens de Visserijwet deze documenten bij u te hebben om deze tijdens controle te kunnen tonen.Daarnaast is de Vispas tevens het lidmaatschapsbewijs van de sportvisser. Op de Vispas staat van welke vereniging hij/zij lid is. Ook 's-nachts kan en mag men nu vissen. Hiervoor heb je wel een Nachtvispas nodig. Ook deze is via de HSV De Klap te verkrijgen. Vanaf 2012 is het ook mogelijk om met 3 hengels te vissen in aangewezen wateren. Hiervoor heb je echter wel een Derde Hengel Vispas nodig, ook deze is via de HSV De Klap te verkrijgen. (zie hiervoor ook op www.vissen.nl >vispas > nachtvispas/derde hengel vispas. (let wel: extra kosten hiervoor - np €10.00 en 3eh €25.00)

Aanvraag nachtvispas of 3e hengelpas bij nieuwe leden via het voorlopig bewijs van lidmaatschap.

Heb je al een vispas en je wilt ook een nachtvispas of een 3e hengelpas dan een mail naar de ledenadministrateur Sijtse Zijlstra :

 


Jeugd

Voor de jeugd is er ook wat gewijzigd. Ook de jeugd heeft nu schriftelijke toestemmingnodig om te kunnen vissen. Jeugd tot 14 jaar kan met een jeugdvergunning vissen met één hengel met aangewezen aassoorten vissen. Zie de voorzijde van deze jeugd vergunning. Deze jeugdvergunning kun je verkrijgen bij de bestuursleden of bij de firma Hazenberg Dierenspeciaal zaak – aan de Rondweg.Wanneer de jeugd onder 14 jaar onder begeleiding van een volwassene met een geldige Vispas vist met één hengel dan heeft het kind geen jeugdvergunning nodig. Ben je jonger dan 14 jaar en wil je toch met 2 hengels vissen of op roofvis dan heb je een Jeugvispas nodig.  De mogelijkheden van de jeugdvispas zijn gelijk aan die van de Vispas voor volwassenen.


Kleine Vispas

Voor de vissers die geen lid (willen) zijn van een aangesloten vereniging is er per 2007 ook een vervangend document, n.l. de Kleine Vispas. Met de kleine vispas mag je met één hengel en een beperkt aantal aassoorten in een beperkt aantal wateren vissen. Deze wateren staan vermeld in de bijbehorende Kleine Lijst van Viswateren. De Kleine Vispas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren de visvergunning.De Kleine Vispas kun je halen op een postkantoor of bestellen via het bestelformulier op www.sportvisserijnederland.nl


Wat gaat dit allemaal kosten?

Bij de hengelsportvereniging De Klap worden in 2016 de volgende prijzen gehanteerd:
 

Vispas junioren tot en met 13 jaar € 15.00

Vispas senioren 14 tot en met 65 jaar € 30.00
Vispas senioren 66 jaar en ouder € 28.00
NachtVispas € 10.00
Derde Hengel Vispas € 25.00
 
Ben je de vispas verloren dan kun je een duplicaat aanvragen bij de ledenadministrateur. Kosten hiervan zijn € 3.50

 

Betalingen van het Lidmaatschap/Vispas bij aanvraag contant te voldoen. 
Verhuizingen en opzeggingen (opzegging vóór 1 oktober) gaarne schriftelijk en tijdig doorgeven aan de leden administrateur Sijtse Zijlstra, Molenlaan 5, 9861 BX Grootegast. E-mail Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de secretaris of een van de andere bestuursleden.


Waar kan men de vispas halen?

Men kan de vispas halen bij de ledenadministrateur Sijtse Zijlstra, Molenlaan 5, 9861 BX Grootegast. Maar met ingang van 2012 ook verkrijgbaar bij Hazenberg Dierenspeciaal. zaak aan de Rondweg. Dit gaat via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap welke een maand geldig is. Hierop worden naam, adres en geboortedatum ingevuld. Ook wordt gevraagd of men ooit geroyeerd is geweest bij een andere visvereniging. Na ondertekening van het voorlopig bewijs gaat deze naar de hengelsportfederatie Groningen-Drenthe alwaar wordt gekeken of men nog bij een andere vereniging geroyeerd staat. Indien alles in goede orde is dan wordt er een Vispas aangemaakt en na betaling krijgt de aanvrager binnen 4 weken na ondertekening van het voorlopig bewijs zijn definitieve Vispas.