Groep A              
                 
  Uitslag 2e Wedstrijd       Eindstand na 2 wedstrijden
                 
  Naam Aantal Gewicht Punten   Aantal Gewicht Punten
                 
1 F. Baas 51 6350 178   145 21000 565
2 K. Bos 37 12250 282   64 21400 492
3 B. Posthumus 37 2950 96   83 9250 268
4 T. Baas 19 3700 93   40 10900 258
5 S. Zijlstra 16 1750 51   81 7700 235
6 B. Folkertsma 9 2100 51   24 10500 234
7 K. Mosselaar 4 2400 52   27 10100 229
8 J. Folkertsma 9 950 28   29 6200 153
9 E. Teenstra 8 1300 34   18 3650 91
10 W. Folkertsma     0   0 0 0
                 
Totaal   190 33750 865   511 100700 2525
  Groep B              
                 
  Uitslag 2e Wedstrijd       Eindstand na 2 Wedstrijden
                 
  Naam Aantal Gewicht Punten   Aantal Gewicht Punten
1 K. Ploeg 26 6650 159   51 9200 235
2 K. Tjoelker 24 2250 69   69 7400 217
3 R. Koolhof 10 3350 77   27 8000 187
4 K. Kooistra 13 1250 38   48 3900 126
5 R. Mosselaar 11 4350 98   11 4350 98
6 A. Koster 6 1400 34   20 2650 73
7 H. Veenstra 17 1750 52   17 1750 52
8 P. de Groot 2   2   11 1550 42
9 K. Klyvis 7 650 20   7 650 20
10 S. Bos     0   0 0 0
11 J. Vellinga     0   0 0 0
12 A. Siersema     0   0 0 0
13 S. Koster     0   0 0 0
                 
Totaal   116 21650 549   261 39450 1050