Groep A              
                 
  Uitslag 3e Wedstrijd       Eindstand na 3 wedstrijden
                 
  Naam Aantal Gewicht Punten   Aantal Gewicht Punten
                 
1 F. Baas     0   145 21000 565
2 K. Bos 0 0 0   64 21400 492
3 S. Zijlstra 46 5350 153   127 13050 388
4 B. Posthumus 29 2750 84   112 10900 352
5 K. Mosselaar 32 4350 119   59 7700 348
6 B. Folkertsma 13 2600 65   37 10500 299
7 T. Baas     0   40 10100 258
8 J. Folkertsma     0   29 6200 153
9 E. Teenstra 17 950 36   35 3650 127
10 W. Folkertsma     0   0 0 0
                 
Totaal   137 16000 457   648 116700 2982
  Groep B              
                 
  Uitslag 3e Wedstrijd       Eindstand na 3 Wedstrijden
                 
  Naam Aantal Gewicht Punten   Aantal Gewicht Punten
1 K. Ploeg 24 1150 47   75 10350 282
2 K. Tjoelker 0 0 0   69 7400 217
3 R. Koolhof 0 0 0   27 8000 187
4 P. De Groot 61 2550 112   72 4100 154
5 K. Kooistra     0   48 3900 126
6 R. Mosselaar     0   11 4350 98
7 A. Koster     0   20 2650 73
8 H. Veenstra     0   17 1750 52
9 K. Klyvis     0   7 650 20
10 S. Bos     0   0 0 0
11 J. Vellinga     0   0 0 0
12 A. Siersema     0   0 0 0
13 S. Koster     0   0 0 0
                 
Totaal   116 21650 549   261 39450 1050

Zwaarste Brasem: 1850 K. Bos