Groep A              
                 
  Uitslag 9e Wedstrijd       Eindstand na 9 wedstrijden
                 
  Naam Aantal Gewicht Punten   Aantal Gewicht Punten
                 
1 F. Baas 63 20200 467   342 92850 2199
2 K. Bos 20 6150 143   215 71000 1635
3 K. Mosselaar 7 5400 115   149 63700 1423
4 B. Folkertsma 8 7750 163   125 57100 1267
5 T. Baas 15 7400 163   131 45900 1049
6 J. Folkertsma 8 6750 143   104 38600 876
7 S. Zijlstra 20 4300 106   251 27800 807
8 B. Posthumus 0 0 0   212 26700 746
9 E. Teenstra 4 1950 43   123 20500 533
10 W. Folkertsma         0 0 0
                 
Totaal   145 59900 1343   1652 444150 10535
  Groep B              
                 
  Uitslag 9e Wedstrijd       Eindstand na 9 Wedstrijden
                 
  Naam Aantal Gewicht Punten   Aantal Gewicht Punten
1 A. Koster 0 0 0   89 37750 844
2 K. Ploeg 8 4300 94   139 24650 632
3 K. Tjoelker 25 6000 145   175 22550 626
4 R. Koolhof     0   71 23800 547
5 P. de Groot 12 4650 105   167 15350 474
6 S. Bos 13 7800 169   30 15550 341
7 R. Mosselaar         26 13500 296
8 K. Kooistra         50 4100 132
9 H. Veenstra         17 1750 52
10 K. Klyvis         7 650 20
11 J. Vellinga         0 0 0
12 A. Siersema         0 0 0
13 S. Koster         0 0 0
                 
Totaal   58 22750 513   771 159650 3964

Zwaarste Brasem: 2000 J. Folkertsma

Zwaarste Voorn: 750 T. Baas