Groep A              
                 
  Uitslag 10e Wedstrijd       Eindstand na 10 wedstrijden
                 
  Naam Aantal Gewicht Punten   Aantal Gewicht Punten
                 
1 F. Baas 32 6500 162   374 99350 2361
2 K. Bos 11 7150 154   226 78150 1789
3 K. Mosselaar 20 5950 139   169 69650 1562
4 B. Folkertsma 19 13250 284   144 70350 1551
5 T. Baas 22 6350 149   153 52250 1198
6 J. Folkertsma 9 9400 197   113 48000 1073
7 S. Zijlstra 5 1350 32   256 29150 839
8 B. Posthumus 6 3550 77   218 30250 823
9 E. Teenstra 6 2950 65   129 23450 598
10 W. Folkertsma         0 0 0
                 
Totaal   130 56450 1259   1782 500600 11794
  Groep B              
                 
  Uitslag 10e Wedstrijd       Eindstand na 10 Wedstrijden
                 
  Naam Aantal Gewicht Punten   Aantal Gewicht Punten
1 A. Koster 5 5050 106   94 42800 950
2 K. Tjoelker 4 1350 31   179 23900 657
3 K. Ploeg 0 0 0   139 24650 632
4 R. Koolhof         71 23800 547
5 P. de Groot 2 2350 49   169 17700 523
6 S. Bos         30 15550 341
7 R. Mosselaar         26 13500 296
8 K. Kooistra         50 4100 132
9 H. Veenstra         17 1750 52
10 K. Klyvis         7 650 20
11 S. Koster 2 800 18   2 800 18
12 J. Vellinga         0 0 0
13 A. Siersema         0 0 0
                 
Totaal   13 9550 204   784 169200 4168

Zwaarste Brasem: 2000 J. Folkertsma

Zwaarste Voorn: 750 T. Baas